تقدیرنامه شرکت آرمان دارو نور

تقدیرنامه شرکت آرمان دارو نور

گواهی می شود
 

این شرکت کامپیوتر HP Server مدل ML370 خود را در مورخه 84/3/30 از شرکت مهندیسن مشاور دایاسرور خریداری نموده است و تا این تاریخ از نحوه ارائه خدمات پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش شرکت مزبور رضایت خود را اعلام می نماید.


 

مهندس احمد امید بیگی
مدیر عامل

 
به اشتراک بگذارید: