سمینار تخصصی HPE 3PAR

1397/02/29
برگزاری هفدهمین سمینار تخصصی ذخیره ساز 3PAR در محل اتاق کنفرانس شرکت دایا سرور

هفدهمین سمینار تخصصی با موضوع معرفی کاربرد های ذخیره ساز 3PAR در شبکه بانکی و نفتی با حضور مشتریانی در همین حوزه برگزار شد.

به اشتراک بگذارید: