کارگاه آموزشی HPE OneView

1398/07/10
کارگاه آموزشی HPE OneView
روز سه شنبه 98/7/9 با حضور جمعی از نمایندگان شرکت های خودروساز، صنایع مخابرات و انفورماتیک برگزار گردید.

به اشتراک بگذارید: