کارگاه آموزشی HPE OneView در تاریخ 26 آذر 98 برگزارگردید.

1398/09/27

کارگاه آموزشی HPE ONE VIEW در تاریخ 26 آذر 98 با حضور شرکت های حوزره مالی و بانکی برگزار گردید.

سرفصل ها:

  • HPE OneView
  • HPE OneView For VMware vCenter
  • HPE StoreOnce VSA
  • HPE StoreVirtual VSA
 
 
به اشتراک بگذارید: