Telemedicine

Telemedicine
Telemedicine پزشکی از راه دور : به استفاده از مخابرات و فناوری اطلاعات و تکنولوژی‌های ارتباطی برای فراهم آوردن مراقبت سلامت و حمایت از بیماران یا امدادشوندگان در زمانی که فاصله‌ای بین گروه پزشکی و گیرنده خدمات پزشکی وجود داشته باشد، گفته می‌شود،که شامل مشاوره از راه دور، آموزش الکترونیکی، پایش از راه دور، جراحی از راه دور، درمان امراض پوستی از راه دور، تصویربرداری التراسوند از راه دور، آسیب‌شناسی از راه دور و درمان اختلالات شناختی از راه دور می‌باشد