فرصت های شغلی
 

متقاضیان محترم

شرکت دایا سرور در صورت مشاهده رزومه متناسب با نیازهای شرکت از سوی 
متقاضیان، نسبت به بررسی رزومه

و جذب نیرو در مشاغل ذیل اقدام خواهد نمود.


لذا خواهشمند است رزومه های خود را همراه با کد شغل موردنظر برای ما ارسال نمایید.

(شرایط سنی حداکثر 30 سال 
- اولویت با تازه فارق التحصیل شدگان)

شماره تلگرام: 09903435545

پست الکترونیکی:  job@dayaserver.com