گواهینامه های بین المللی استاندارد (ISO)

امروزه رعایت استاندار های ایزو در تولید و عرضه محصولات و خدمات از اهمیت زیادی بر خوردار است که در عرصه ی تجارت جهانی استاندارد های ایزو شرط اولیه در داد و ستد های بین المللی است .

گواهینامه ایزو نشان می دهد یک شرکت دارای ساختار مدیریتی پیوسته و متمرکز بوده است که جهت بهبود ارائه ی محصولات و یا خدمات بر پایه استاندارد های جهانی عمل می کند . کسب گواهینامه ها توسط شرکتها نشان دهنده ساختار منظم در ارائه سرویس و محصول جهت کسب حداکثر سطح رضایتمندی مشتری است.

مدیریت پروژه
گواهینامه ایزو ISO 21500 2012
مدیریت زیست محیطی
گواهینامه ایزو ISO 14001 2015
مدیریت در کیفیت
گواهینامه ایزو ISO 9001 2015
مدیریت یکپارچه
گواهینامه ایزو HSE-MS
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
گواهینامه ایزو ISO45001 2018
مدیریت عرصه و خدمات فناوری اطلاعات
گواهینامه ایزو ISO IEC 20000-1 2018
مدیریت یکپارچه
گواهینامه ایزو
مدیریت رضایتمندی مشتریان
گواهینامه ایزو ایزو ISO 10004 2018
مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان
گواهی نامه ایزو ISO 10002 2018