کارگاه آموزشی با موضوع synergy در تاریخ 4 مهر 96 با حضور شرکت هوپاد دریا، کشتیرانی جنوب، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران و شرکت جهان‌گیر آریا برگزار گردید.

سرفصل ها:

  • ساختارهای Cloud
  • نگاهی به Blade Systemها
  • تفاوت synergy با Blade Systemها
  • در دسترس پذیر بودن سرویس‌ها
  • عدم Down time

کارگاه آموزشی Synergy

تاریخ مهر 1396
دسته بندی گارگاه آموزشی

ما را دنبال کنید