برگزار کننده بیش از 40 سمینار و کارگاه عملی تخصصی در حوزه تازه های  فناوری  سرورها ، ذخیره سازها ، مانیتورینگ و تجهیزات آرشیو با حضور مشتریان گروه های : بانکی، نفتی، صنایع، پتروشیمی، آموزش و پرورش، دارو و درمان، صنایع غذایی و ...