مشتریان ما

بهبود تجربه و میزان رضایت و خشنودی مشتریان، موضوعاتی است که امروزه بیش از هر زمان دیگر به آنها پرداخته می‌شود و این مجموعه سعی دارد در تمامی زمینه ها مطابق انتظار و درخواست مشتری عمل کند.
تفاهم نامه سطح کیفیتی خدمات و یا ضمانت نامه کیفیت خدمات(Service Level Agreement)، قراردادی است حقوقی فی‌مابین ارائه دهنده و استفاده کننده از خدمات، جهت تضمین پارامترهای کیفی سرویس منعقد می گردد این قراردادشامل عوامل تاثیر گذار بر سطح کیفیت ارائه خدمتی است که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد. این قرارداد در جهت فراهم کردن خاطر آسوده و خدماتی پر از اطمینان در شرکت دایا سرور ارائه می‌شود.
با توجه به اینکه امروزه شرکتها ادعای ارائه بهترین خدمات را به مشتریان خود دارند، سرویس گرفتن از شرکت هایی که SLA دارند بهتر است چون میزان ناسازگاری و برخورد میان کاربر و ارائه دهنده خدمات به دلیل تعریف نشدن سطح کیفی خدمات کاهش خواهد یافت و کاربر با حقوق قانونی خود که یکی از علت های رشد کیفی شرکت ارائه دهنده خدمات محسوب می گردد، آشنا خواهد شد.
این واقعیتی است که ما چه مشاور شما باشیم و چه مجری باورهایتان و یا ناظر بر اجرای خواسته های تان آنچه برایمان اهمیت دارد این است که همواره مورد اعتماد و رضایت شما باشیم.