شرکت دایا سرور در نظر دارد در رده های شغلی زیر نیرو جذب نماید :

  •      منشی اداری
  •      کارشناس فروش
  •      کارشناس فنی
  •      نیروی خدماتی(آبدارچی)

در صورت داشتن رزومه، رزومه خود را ارسال کنید و در غیر این صورت فرم استخدام را پر کنید.

استخدام

ارسال رزومه

"(ضروری)" indicates required fields

Max. file size: 1 GB.

لطفا شغل درخواستی را انتخاب کنید:(ضروری)