شرکت دایا سرور در نظر دارد در رده های شغلی زیر نیرو جذب نماید :

  •      منشی اداری
  •      کارشناس فروش
  •      کارشناس فنی
  •      نیروی خدماتی(آبدارچی)

در صورت داشتن رزومه، رزومه خود را ارسال کنید و در غیر این صورت فرم استخدام را پر کنید.

استخدام