کارگاه آموزشی با موضوع معرفی سرور G9 در تاریخ  2 آذر 95 با حضور موسسه تنظیم و آثار نشر امام، داانشگاه آزاد واحد فیروزکوه، شرکت صنعتی دریایی ایران و شرکت معین انرژی پایا برگزار گردید.

سرفصل ها:

  • معرفی محصولات سرور G9  و ذخیره ساز HP

کارگاه آموزشی معرفی سرور G9

تاریخ آذر 1395
دسته بندی گارگاه آموزشی

ما را دنبال کنید