کارگاه آموزشی با موضوع HPE ONE VIEW در تاریخ 5 دی 96 با حضور بانک دی، فناپ، سایان کارت، زیر ساخت امن خدمات تراکنشی، بانک رفاه کارگران، بیمه سامان، پدیسار، ناواکو و پرداخت الکترونیک سداد برگزار گردید.

سرفصل ها:

  • HPE OneView
  • HPE OneView For VMware vCenter
  • HPE StoreOnce VSA
  • HPE StoreVirtual VSA

کارگاه آموزشی HPE ONE VIEW

تاریخ دی 1396
دسته بندی گارگاه آموزشی

ما را دنبال کنید