کارگاه آموزشی HPE ONE VIEW در تاریخ 23 مهر 98 با حضور ارتباطات زیرساخت، هلدینگ غدیر، بانک گردشگری، شرکت پرداخت الکترونیک سداد و صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر برگزار گردید.

سرفصل ها:

  • HPE OneView
  • HPE OneView For VMware vCenter
  • HPE StoreOnce VSA
  • HPE StoreVirtual VSA

کارگاه آموزشی HPE ONE VIEW

تاریخ مهر 1398
دسته بندی کارگاه آموزشی

ما را دنبال کنید