خدمات ما

  • مشاوره، طراحی و اجرا

– شبکه های گسترده
– مرکز داده (Datacenter)
– امنیت شبکه در مقابل تهدیدات
– ساختارهای پشتیبان گیری و آرشیو از اطلاعات (Backup & Archive)

  • خدمات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری

– تجهیزات سرور و ساختارهای مجازی
– انجام سرویس دوره ای پیشگیرانه (Preventive Maintenance)
– تامین نیروی انسانی متخصص، تمام وقت و پاره وقت

  • بازرگانی، تامین و فروش و راه اندازی

– سرور، ذخیره ساز و متعلقات
– نصب انواع رک
– تجهیزات مخابراتی