شرایط گارانتی:

ما تمامی ایراداتی که ناشی از نقص فرآیند تولید و نقص در عملکرد دستگاه باشد را گارانتی می کنیم.
نرم افزارهای سیستم شامل ضمانت نمی باشند.
اعتبار گارانتی به مدت ۱۲ ماه از تاریخ سفارش، مندرج روی کارت می باشد.
در صورتیکه خرابی دستگاه ناشی از عوامل بیرونی مانند: نوسانات برق، نفوذ مایعات، آتش سوزی، سقوط و وارد آمدن ضربه، استفاده نادرست ازدستگاه، تخریب عمدی، سرویس و تعمیرات توسط اشخاص غیر مجاز و استفاده از لوازم مصرفی نامرغوب و غیر استاندارد و هرگونه ایراد فیزیکی باشد ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
در حفظ کارت ضمانتنامه دقت فرمایید، زیرا المثنی صادر نمی گردد.
دریافت کارت گارانتی به منزله پذیرش شرایط ضمانتنامه از طرف خریدار می باشد.
ضمانتنامه فقط با برچسب هولوگرام و یا نشانهای شرکت دارای ارزش قانونی می باشد، درصورت مخدوش شدن و یا عدم وجود هولوگرام این کارت فاقد اعتبار می باشد.
ضمانت نامه فقط در محدوده جغرافیایی کشور ایران معتبر است، و ارائه این ضمانت نامه صرفا جهت شناسایی دستگاه مورد گارانتی شرکت می باشد و فاقد هرگونه ارزش دیگری است.

گارانتی-دایاسرور