شرکت فولکس واگن برنامه خاصی را برای کاربران ساعت اپل طراحی کرده که باز کردن قفل خودرو را از همین طریق ممکن می‌کند.
برنامه ویژه‌ای که برای باز کردن قفل روی اپل‌واچ قرار گرفته به گونه‌ای عمل می‌کند که از راه دور خودروی افراد را با استفاده از GPS ردگیری کرده و حتی می‌توان از طریق آن محدودیت‌هایی برای سرعت و حداکثر مسیری که خودرو طی می‌کند، اعمال کرد.
این محدودیت‌ها به خصوص برای والدینی که خودروی خود را در اختیار فرزندان‌شان می‌گذارند قابل استفاده است.در نسخه سازگار با آیفون این برنامه برای تعمیر و نگهداری خودرو نیز امکانات متنوعی پیش‌بینی شده تا از خرابی پیش‌بینی نشده خودرو که مراجعه ناگهانی به مکانیک را ضروری می‌کند، جلوگیری شود.
اطلاع از دمای خودرو، میزان بنزین باقی مانده و … هم از طریق برنامه طراحی شده برای ساعت اپل ممکن است.
برنامه مذکور با برخی مدل‌های تولیدی فولکس واگن از سال 2014 به بعد مانند گلف، پاسات، جتا و بیتل سازگاری دارد.