تکنولوژی  HPE Digitally Signed Firmware از جمله ویژگی‌های امنیتی در سرور های اچ پی است که اچ پی به منظور تامین امنیت فریمور سرور ازآن استفاده می‌کند. در ادامه مزایای این تکنولوژی را با هم مرور می‌کنیم. با استفاده از تکنولوژی HPE Digitally Signed Firmware که به صورت Digitally Signed FW نیز بیان می‌شود، می‌توان از ایجاد تغییرات در فریمور که با اهداف خرابکارانه انجام می‌شود جلوگیری کرد. این اقدامات ممکن است روی موارد زیر تاثیرگذار باشد.

1- ورود ویروس به داخل فریمور

2- سرقت اطلاعات و داده

3- تخریب اطلاعات و داده

4- دستکاری اطلاعات و داده

5- حفاظت از تقلب در درایورهای HPE

کاری که  Digitally Signed FW انجام می‌دهد این است که تایید اعتبار فریمور وفریمور مجاز را قبل از اینکه فریمور در درایو دانلود شود، بررسی می‌کند در نتیجه موارد زیر انجام می‌شود:

1- تایید اعتبار فریمور برای درایو

2- تایید اصل بودن فریمور

3- عدم انجام تغییرات در فریمور