اختلال در ارتباطات اینترنتی دیتاسنترها در ایران

داده‌های سامانه‌ی رادار ابرآروان می‌گویند ارتباطات اینترنتی دیتاسنترهای داخلی در ۴۷ درصد مواقع سال ۱۴۰۰ دچار اختلال بوده‌اند.
گزارش ابرآروان از اختلالات ارتباطات اینترنتی دیتاسنترها در سال ۱۴۰۰ براساس پایش لحظه‌ای چند وب‌سایت‌ داخلی و بین‌المللی تهیه و منتشر شده است. براساس این گزارش سال ۱۴۰۰ با ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه قطعی، ۸ساعت و ۳۴دقیقه اختلال پراکنده، ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه اختلال هم‌زمان و بیش‌ از ۴۰۹۶ ساعت اختلال جزئی همراه بود. یعنی 171 روز و ۳ ساعت و ۴۲ دقیقه معادل ۴۷ درصد سال ۱۴۰۰ در ارتباطات اینترنتی دیتاسنترهای داخلی اختلال وجود داشته است. همچنین ۸۹ درصد اختلالات اینترنت دیتاسنترها مربوط به وب‌سایت‌های بین‌المللی و ۶۷ درصد اختلالات مربوط به ارتباطات اینترنتی اینستاگرام بوده است.

چهار ساعت و ۴۸ دقیقه قطعی کامل، هشت ساعت و ۳۴ دقیقه اختلال پراکنده و حدود ۱۷۰ روز اختلال جزئی در ارتباطات اینترنتی دیتاسنترها گزارش شده است.

اختلال در ارتباطات اینترنتی دیتاسنترها در ایران

به‌طور کلی مقایسه‌ی اختلالات دیتاسنترهای ایران و و دیتاسنترهای بین‌المللی از ۱۰ کشور جهان در این رادار نشان می‌دهد دیتاسنترهای ایران ۲۵ برابر دیتاسنترهای دیگر در سال گذشته دچار اختلال شدند. این نتیجه با پایش مستمر پنج وب‌سایت خارجی و سه وب‌سایت ایرانی به دست آمده است.

براساس پایش وب‌سایت‌های پرترافیک ایرانی و خارجی در اردیبهشت ۱۴۰۱، از مجموع اختلالات اینترنتی دیتاسنترهای داخلی و خارجی، ۸۷ درصد اختلالات در دیتاسنترهای داخلی و ۱۳ درصد اختلالات اینترنتی در دیتاسنترهای خارجی وجود داشته است. براساس این گزارش بیشترین میزان اختلال اینترنت وب‌سایت‌های بین‌امللی در دیتاسنترهای داخلی رخ‌ داده و همچنین وب‌سایت‌های داخلی هم بیشترین اختلال را در دیتاسنترهای بین‌المللی تجربه کرده‌اند.

بیشترین اختلالات دیتاسنترها در اینستاگرام، کلاب‌هاوس و گیت‌هاب مشاهده شده است.
منبع: زومیت